Čeština
  • Slovenčina
  • Čeština
Osobní odběr: +421 908 696 327

Obchodní podmínky

Všeobecné Obchodní podmínky
Internetového obchodu www.tvojevino.sk, upravují vztah mezi společností
Dobrá firma, s.r.o.
sídlo: Mokráň záhon 19, 821 04 Bratislava
zápis: Obchodní rejstřík, Okresního soudu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 67670/B
IČO: 45846081
DIČ: 2023111343
Odpovědná osoba: Tomáš Medveď
Provozní doba: Pondělí až Pátek od 9:00 do 17:00
​​​​​​​Příjem objednávek přes e-shop: nonstop
(Dále jen 'Prodávající')

a zákazníky (dále jen 'Kupující'), čili každou osobou, která je Kupujícím zboží nabízeného na internetové stránce www.tvojevino.sk

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen 'VOP'), dodací podmínky a reklamační řád stanoví práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vyplývajících z ustanovení příslušných aktuálních právních předpisů. Kupující objednáním zboží akceptuje obchodní, dodací a reklamační podmínky vyhlášené Prodávajícím. Obchodní, dodací a reklamační podmínky jsou pro obě strany závazné, pokud se nedohodnou jinak.

Podmínka 18 let
​​​​​​​Portál www.tvojevino.sk je primárně určen uživatelům starším 18 let. Návštěvník, který nedosáhl 18 let je oprávněn nakupovat pouze položky které neobsahují alkohol (nealko nápoje).

Článek I.
Vymezení základních pojmů

Prodávající - společnost, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti ve svém jménu, na svůj účet a která prostřednictvím internetového obchodu prodává zboží.

Kupující - fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží prostřednictvím internetového obchodu. Spotřebitelem se chápe osoba definovaná zákonem č. 102/2014 CFU

Zboží - zboží nebo služba nabízené prostřednictvím internetového obchodu

Objednávka - úkon Kupujícího v souvislosti s internetovým obchodem, který vyjadřuje vůli spotřebitele nakoupit zboží na internetovém obchodě www.tvojevino.sk

Cena - celková cena uvedená v objednávce, zejména cena za veškeré zboží, které si Kupující objednal a je uveden v objednávce, jakož i DPH či jiné daně, poplatky, včetně ceny dopravy.

Cena dopravy - cena za dopravu zboží ke kupujícímu a případně manipulace se zbožím (vynesení apod.), pokud je v ceně dopravy zahrnuta.

VOP - tyto všeobecné obchodní podmínky.

Článek II.
Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují:

- proces nákupu zboží Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu
- podmínky prodeje a nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího
- práva a povinnosti smluvních stran: Prodávajícího a Kupujícího, vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi těmito stranami, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího

Článek III.
Způsob objednání zboží

Nákup zboží na internetovém obchodě je možný pro registrované Kupujících i Kupujících bez registrace.

Předmětem objednávky může být pouze zboží uvedené na internetové stránce www.tvojevino.sk

Po stisknutí tlačítka 'vlož do košíku' nebo tlačítka se symbolem nákupního košíku u zboží se položka zboží přidá do nákupního košíku Kupujícího. Nákupní košík Kupujícího je kdykoliv během vytváření objednávky k dispozici k nahlédnutí a změny v jednotlivých položkách objednávky.

Kupující si objedná zboží prostřednictvím vyplněného elektronického formuláře na uvedené stránce prodávajícího, kde vybrané zboží a počet kusů potvrdí, zadá identifikační údaje: jméno a příjmení, fakturační adresu, emailovou adresu, adresu doručení (pokud není shodná s fakturační adresou), způsob doručení objednávky , způsob platby, telefonický kontakt, a následně odešle objednávku. ('Jak nakupovat'). Právnické osoby musí k podkladům uvést IČO a DIČ a IČ DPH.

Během nákupu si Kupující zvolí v nákupním košíku způsob úhrady ceny zboží podle možností, které nabízí Prodávající. Ke konečné ceně za zboží se přičítá i cena za dopravu, pokud není cena dopravy hrazena Prodávajícím, tato skutečnost je uvedena v závěrečné kontrole objednávky.

Před odesláním objednávky je Kupujícímu k dispozici kontrola celého obsahu nákupního košíku s odkazem na VOP.

Potvrzením objednávky Kupující souhlasí s cenou zboží, vlastnostem zboží, Všeobecnými obchodními podmínkami, Reklamačním řádem a dopravou zboží. Následně je Kupujícímu zaslán potvrzující e-mail od Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje možnost telefonicky nebo e-mailem si potvrdit obsah objednávky u Kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje možnost neodeslat objednávku Kupujícímu v případě zjevné chyby v uvedené objednávce.

Objednávka je v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na dálku. Tyto údaje budou ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů, použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží).

Článek IV.
Platební podmínky

Všechny ceny uvedené na internetovém obchodě jsou uváděny v eurech - EUR. Ceny uvedené na naší internetové stránce jsou platné v době objednání zboží. Všechny vyhlašovány akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

K ceně zboží v objednávce je připočteno dopravné, pokud hodnota objednaného zboží nepřesahuje hodnotu stanovené Prodávajícím, kdy jde cena dopravy k tíži Prodávajícího. Cena dopravy je stanovena podle aktuálně platného ceníku.

Cena přepravy zprostředkovatelem doručení (kurýrní služba Toptrans) je 260, - Kč. V případě objednávky nad 2600, -Kč je doprava zdarma.

Cenu zboží může Kupující uhradit:

Platbou předem, prostřednictvím vkladu nebo převodu na účet Prodávajícího na základě e-mailem obdržených platebních symbolů, zboží bude odeslán Kupujícímu až po obdržení platby. Za úhradu ceny si prodávající neúčtuje poplatek. Kupující bere na vědomí, že subjekt, u kterého je úhrada ceny realizována, si může účtovat poplatek za úhradu (bankovní poplatky za převod a pod.)
Platbou kartou, prostřednictvím platební brány. Zboží bude odeslán Kupujícímu, až po obdržení platby. Za úhradu ceny si prodávající neúčtuje poplatek. Kupující bere na vědomí, že subjekt, u kterého je úhrada ceny realizována, si může účtovat poplatek za úhradu (bankovní poplatky za převod a pod.)
Dobírkou - úhradou zprostředkovateli doručení při přebírání zboží,
Úhradou se rozumí moment připsání ceny na bankovní účet prodávajícího nebo moment potvrzení zprostředkovatele platby o její realizaci.

Zboží je kupujícímu doručeno nejpozději do dvou pracovních dnů od expedice z našeho skladu.

Článek V.
Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží Kupujícímu v přiměřené lhůtě (dále také 'dodací lhůta'). Dodávky zboží, jehož objednávku prodávající potvrdil budou realizovány podle provozních možností Prodávajícího, obvykle od 4 hodin do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, případně odstoupit od smlouvy o koupi zboží, z důvodu vyprodání zásob zboží, jeho nedostupnosti nebo pokud výrobce přerušil výrobu nebo provedl závažné změny, které brání v realizaci objednávky Kupujícího.

Pokud Prodávající odmítne objednávku, případně odstoupí od smlouvy o koupi zboží, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího a do 14 dní mu vrátit cenu ak byl zaplacen zboží, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na náhradním plnění. Při náhradním plnění je Prodávající povinen Kupujícímu dodat zboží ve stejné kvalitě a ceně.

Pokud si Kupující objedná více kusů zboží, jako je aktuálně dostupné množství tohoto zboží na skladě Prodávajícího. Po odeslání objednávky bude Kupující informován o dostupnosti zboží a může se rozhodnout pro okamžité částečné doručení zboží, který je dostupný na skladě, nebo pro doručení celkového objednaného množství zboží v době jeho dostupnosti.

Kupující se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce, případně zajistit provedení zboží jinou oprávněnou osobou. Při přebírání je Kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, Kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat Prodávajícího a s kurýrní společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány. Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na Kupujícího.

Článek VI.
Storno objednávky

Storno objednávky ze strany Kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku v den jejího zaslání nejpozději však do okamžiku doručení e-mailu potvrzujícího expedici objednaného zboží. Storno objednávky Kupující uskuteční prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky, přičemž je povinen uvést číslo objednávky, název a množství objednaného zboží, cenu za zboží a dopravu s uvedením, že předmětnou objednávku stornuje nebo ruší.

Storno objednávky ze strany Prodávajícího:

Objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupné telefonní číslo, Kupující neodpovídá na e-maily, atd.)

Článek VII.
Ochrana osobních údajů

V našem obchodě chráníme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli poskytnout čím kvalitnější služby, potřebujeme o Vás vědět základní informace, které se dají podle zákona č. 18/2018 Z.z., O ochraně osobních údajů klasifikovat jako osobní údaje. Při uchovávání a zpracovávání Vašich osobních údajů jsou všechny náležitosti tohoto zákona dodržovány v plné míře. Před nakupováním v obchodě je nutné zaregistrovat se a při registraci je nutné vyplnit minimálně následující údaje:

E-mail na kterém budete oznámený o průběhu objednávky a díky kterému budete dále identifikován
Jméno a příjmení
Adresa doručení, která může být shodná sd fakturační adresou
Fakturační adresa, která může být shodná s adresou doručení
Telefonní číslo na které můžete být oznámený o průběhu objednávky a na kterém Vás můžeme kontaktovat v případě nesrovnalostí v objednávce
Pokud se registrujete jako firma nebo živnostník, je třeba navíc uvést IČO, DIČ a IČ DPH
IP adresu a webové logy
Tyto údaje jsou uchovávány v našich chráněných databázích na našich serverech. Vaše údaje zpracováváme za účelem vyřízení a doručení Vaší objednávky. Tyto údaje jsou rovněž nutné pro náš účetní systém podle zákona č.431 / 2002 Z.z. Své údaje si můžete kdykoliv měnit či aktualizovat prostrednístvom zprávy profilu po přihlášení se v našem obchodě, nebo zasláním aktualizovaných údajů prostřednictvím emailu z předmětné emailové adresy, pro kterou chcete dané údaje aktualizovat na adresu info@tvojevino.sk. V případě, že si přejete své údaje z našeho systému vymazat, kontaktujte nás z předmětného emailu na adresu info@tvojevino.sk. Vaše údaje budou odstraněny.

V našem obchodě nezadáváte přímo žádné informace, které by se týkaly práce s penězi na Vašich účtech. Všechny platby za nákup v našem obchodě prostřednictvím internetu jsou provozovány na stránkách banky, ať už převodem nebo vkladem na účet. Toto brání třetím stranám, jakož i nám vidět Vaše přihlašovací údaje, zda pohyby nebo zůstatky na Vašich účtech. Následně budeme pouze bankou oznamování o tom, zda byla Vaše platba provedena úspěšně, nebo ne.

Na měření různých statistik na naší stránce používáme různé nástroje a služby určené pro internetový marketing, zejména služby společnosti Google (AdWords, Analytics, remarketing apod.). Pro účely využití některých marketingových nástrojů je třeba využití měřicího kódu služby Analytics i využití souboru cookies pro šíření informací, optimalizace a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv našich webových stránek. Návštěvníci se mohou odhlásit z Google Analytics pro inzerci v reklamních sítích prostřednictvím správce nastavení reklam Google nebo aktivováním příslušných omezení ve svém webovém prohlížeči. Informace o chování na naší stránce však z těchto nástrojů nedokážeme konkrétně přiřadit na daného zákazníka.

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky, či poskytnutí konkrétní služby. Jsou to zejména banky (v některých případech poskytnutí Vašeho jména), kurýrní služby (adresa na dodání), zda společnosti poskytující nám technické zázemí pro provozování některých služeb jako je například emailový server apod. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

Registrací nám udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží. Potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nám udělujete souhlas na následující marketingové oslovování s případnými nabídkami. V souladu s § 28 zákona č. 18/2018 Z.z. máte právo požadovat informaci o zpracování vašich osobních údajů, a seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, právo na likvidaci osobních údajů, pokud účel jejich zpracování skončil, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů pro marketingové účely.

Doba shromažďování a zpracovávání osobních údajů se shoduje s dobou trvání účelu, jeho vybavení a po dosažení účelu maximálně po dobu tří let pro účely případné fakturace úhrad, evidence a vymáhání a předávání pohledávek za poskytnutou službu / zboží, pro účely vybavení podání, na uplatnění práv nebo splnění jiných povinností uložených obecně závaznými právními předpisy je Provozovatel Internetové stránky oprávněn vést evidenci osobních údajů i po zániku smluvního vztahu, které jste byli účastníkem.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i po skončení původního účelu zpracování jen v nezbytném rozsahu pro účely statistiky, účetnictví a průzkumu, a poskytnout třetím stranám nebo veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další údaje, avšak v anonymizované podobě tak, že na jejich základě nebude možné žádným způsobem identifikovat našich zákazníků.

Kupující má právo na začanie řízení podle §100 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochraně osobních údajů.

Článek VIII.
Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Z.z.. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen 'Zákon') podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím abys vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit alespoň údaje s označením '*' - hvězdičkou. (Http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
Spotřebitel nese případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.
Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím jako i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.
Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. jakož i Zákona č. 513/1991 Z.z.
Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 1. května 2017

Orgán dozoru:
​​​​​​​Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Bratislavě pro Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.BOX 5
820 07 Bratislava 27
tel.: 02/58272 172
e-mail: ba@soi.sk

Získejte slevu 10%!

Přihlaste se k odběru novinek a získáte okamžitou
jednorázovou slevu na celý nákup.

Zadáním emailu vyjadřujete souhlas s Podmínkami ochrany soukromí .

Neprešli ste validáciou google captcha.

Děkujeme, na Vaši emailovou adresu jsme vám zaslali 10% slevový kupón.
×
Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies, které nám pomáhají dodávat kvalitnější služby. Více informací.
OK
Zanechajtespravu